Datahistorisk foredrag ved Tom Haigh – Københavns Universitet

Datahistorisk foredrag ved Tom Haigh

Datalogiens historie

Foredrag for dataloger og dataloginteresserede ved datalogihistorikeren Tom Haigh fra University Wisconsin.

Lektor Tom Haigh fra University of Wisconsin i Milwaukee gæster Danmark i foråret 2018 som gæsteprofessor ved Institut for Naturfagenes Didaktik.

Tom Haigh er historiker med speciale i datalogiens og teknologiens historie og vil på DIKU give et foredrag om datalogiens historie i et større perspektiv.

Titel og abstract er på vej.